ข่าว : เผยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย ตามประกาศปิดแคมป์ก่อสร้าง ไปแล้วกว่า 28 ล้านบาทแล้ว

12 กรกฏาคม 2564