ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสนามไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง ตรวจโควิดเชิงรุกผู้ประกันตน เริ่ม 12 ก.ค.64

12 กรกฏาคม 2564