ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตรวจโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ คัดกรองการติดเชื้อฟรีให้ผู้ประกันตน

13 พฤษภาคม 2564