ข่าว : ผู้ประกันตนพอใจใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายปี 61 กว่า 2.4 ล้าน ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 1.6 พันล้านบาทครั้ง

21 มกราคม 2562