ข่าว : กระทรวงแรงงานจับมือธนาคารแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลวิชาการด้านแรงงาน ประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

27 เมษายน 2561