ข่าว : ปี 2560 ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายยอดพุ่ง 1.3 ล้านครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 880 ล้านบาท

06 กุมภาพันธ์ 2561