ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพฟรีใน รพ.ตามสิทธิฯ ก่อนสิ้นปี
ข่าว : ประกันสังคม โชว์ผลบริหารเงินลงทุนไตรมาส 3 ปี 61 สูงถึง 4.2 หมื่นล้าน
ข่าว : ประกันสังคม เคลียร์ความมั่นใจผู้ประกันตน เรื่องจัดซื้อยารักษามะเร็งล็อตใหม่
ข่าว : ประกันสังคมพร้อมเดินหน้า ตามแผนปฏิรูปประเทศ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-สร้างหลักประกันให้แรงงาน
ข่าว : ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนไปใช้สิทธิทันตกรรมก่อนสิ้นปี
ข่าว : ประกันสังคมร่วมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)
ข่าว : ประกันสังคม ร่วมขับเคลื่อน DOING BUSINESS 2019 ความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจไทย
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2561 ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ข่าว : ประกันสังคม อัพเกรดบริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน เตรียมจับมือสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบฐานจัดเก็บภาษี
ข่าว : ประกันสังคม ปลื้ม คว้ารางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561
ความรู้เกี่ยวกับวิธิปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต ความหมายและคำอธิบายการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่อำเภอแม่จัน เชียงราย เยี่ยมผู้ทุพพลภาพในโครงการมอบสุข
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เชียงราย บุกไร่ชา 101 ให้ความรู้ด้านประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
ข่าว : รมว.แรงงาน เผยสิทธิแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องกังวล ประกันสังคม พร้อมคุ้มครองดูแล
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 งวด 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าว : รมว. แรงงาน รุกหนักติดตามนโยบายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ “มาตรา 40” 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน
ข่าว : ข่าว สปส.อัดเม็ดเงินหมื่นล้านส่งเสริมการจ้างงาน
ข่าว : ประกาศแล้ว พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561
ข่าว : ประกันสังคม ส่งข้อความผ่าน SMS เตือนผู้ประกันตน ม.39 ชำระเงินสมทบ ป้องกันการขาดสิทธิ
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›