ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : ประกันสังคมจับมือกรมการพัฒนาชุมชนร่วมขับเคลื่อนโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”
ข่าว : รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ข่าว : รมว.แรงงาน เผยดูแลเต็มที่ลูกจ้างเจ็บจากงานทุกกรณี กองทุนเงินทดแทน พร้อมจ่ายค่ารักษาเต็มที่ถึง 2 ล้านบาท
ข่าว : ประกันสังคมย้ำ สิทธิการรักษาที่ผู้ประกันตนควรรู้ก่อนเดินทางท่องเที่ยว
ข่าว : ประกันสังคม พบผู้แทน เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ แจ้ง พ.ร.บ. เงินทดแทนฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ 9 ธ.ค.61
ข่าว : รมว.แรงงาน เร่งเยียวยาทายาทลูกจ้างเสียชีวิต 3 ราย เหตุระเบิดเพลิงไหม้โรงงานเครื่องสำอาง ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ข่าว : สปส. แจง ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์จ่ายเพิ่มให้ รพ. อิงค่า HA เพื่อผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ข่าว : ประกันสังคมมุ่งสู่สุโขทัย รุกเผยแพร่งานประกันสังคม
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2562 แยกตามจังหวัด
ข่าว : ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)
ข่าว :รมว.แรงงาน กำชับประกันสังคมเร่งเยียวยา ทายาทผู้ประกันตนกินกุ้งแพ้ไปหาหมอฉีดยาเสียชีวิต
ข่าว : รมว.แรงงาน มอบเงินให้ทายาทเหยื่อน้ำกรดเสียชีวิต
ข่าว : สิทธิผู้ประกันตน ม.40 ใช้สิทธิร่วมกับ “บัตรทอง” ได้
ข่าว : ประกันสังคม เตือนองค์กรภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่มีลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบตาม พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่ด้วย
ข่าว : รมว.แรงงาน ห่วงใยสุขภาพผู้ประกันตน แนะตรวจสุขภาพฟรีได้ที่ รพ.ประกันสังคมที่เลือกไว้
ข่าว : รมว.แรงงาน เจาะกลุ่มอาชีพสื่อมวลชน เร่งปูพรมเข้าใจสิทธิคุ้มครองภาคสมัครใจ ม.40 ทุกกลุ่มอาชีพ
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 งวด 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าว : ลูกจ้างส่วนราชการกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศหน้าบานได้รับสิทธิ พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่ถ้วนหน้า
ข่าว : ประกันสังคม จัดเต็มคลินิกโรคจากการทำงาน 109 แห่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการลูกจ้างเจ็บจากงานแล้ว
 < 1 2 3 4 >  Last ›