ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : รมว. แรงงาน รุกหนักติดตามนโยบายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ “มาตรา 40” 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน
ข่าว : ข่าว สปส.อัดเม็ดเงินหมื่นล้านส่งเสริมการจ้างงาน
ข่าว : ประกาศแล้ว พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ 9 ธันวาคม 2561
ข่าว : ประกันสังคม ส่งข้อความผ่าน SMS เตือนผู้ประกันตน ม.39 ชำระเงินสมทบ ป้องกันการขาดสิทธิ
ข่าว : รมว.แรงงาน โปรโมทสร้างเครือข่าย “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า”
ข่าว : ประกันสังคม แจงปัญหาเบิกจ่ายยาต้านไวรัส HIV
ข่าว : ประกาศแล้ว พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 เอื้อ นายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับประโยชน์เต็มที่
ข่าว : ประกันสังคมแจงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพเพื่อเป็นหลักประกันไปตลอดชีวิต
ข่าว : รมต.แรงงาน อุ้มผู้ประกันตนท้อง ช่วยดูแลครรภ์เพิ่มอีก 1,000 บาท
ข่าว : ประกันสังคม รุกไม่หยุด ช่องทางจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2561 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ข่าว : รมว.แรงงาน มอบเงินให้ทายาทลูกจ้างเสียชีวิต เหตุเจดีย์เก่าภายในวัดพระยาทำถล่ม
ข่าว : รมว.แรงงาน กำชับนายจ้างรับคนพิการเข้าทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าว : ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพ ด้วยการตรวจสุขภาพฟรีใน รพ.ตามสิทธิ
ข่าว : เลขาธิการ สปส. เป็นประธานประชุม ASSA ครั้งที่ 35 ณ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม
การวิเคราะห์ผลกระทบร่าง พรบ.ประกันสังคม จากกองกฎหมาย
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 งวด 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าว : ผู้ประกันตน ม.39 ส่งเงินสมทบ ผ่านบัญชีธนาคาร รับใบเสร็จรับเงินผ่าน www.sso.go.th ได้แล้ว
ข่าว : ประกันสังคม เอาจริงเร่งจัดทำยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม
 < 1 2 3 4 >  Last ›