ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : สปส. แจ้งผลการตอบแทนการลงทุน ปี 2561
ข่าว : ความมุ่งมั่นในการรักษาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
ข่าว : ครม.เห็นชอบร่างยืดเวลาชำระเงินสมทบประกันสังคม ให้กับสถานประกอบการผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน 23 จังหวัด
ข่าว : คืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39 หมดเขต 19 เม.ย.62
ข่าว : สปส.เพิ่มช่องทางผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี
ข่าว : ประกันสังคม เผยตัวแทนธนาคาร และหน่วยบริการ รับเงินสมทบ
ข่าว : รมว.แรงงาน ช่วยเหลือลูกจ้างเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เหตุถังดับเพลิงระเบิดใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์สนามบินสุวรรณภูมิ
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 งวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าว : ประกันสังคม เร่งกระชับดูแลคุ้มครองแรงงานนอกระบบอย่างทั่วถึง
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2562 ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าว : ประกันสังคม รุกจัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี
ข่าว : ประกันสังคม ผนึก 9 หน่วยงาน รุกส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตนในสถานประกอบการ
ข่าว : โรคจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในกทม.และปริมณฑล ผู้ประกันตน เข้ารพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าว : การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังของสำนักงานประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคม เร่งเอาผิดนายจ้างหักเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง
ข่าว : ผู้ประกันตนเปลี่ยน รพ. ประกันสังคม ได้แล้ววันนี้ - 31 มี.ค. 62
ข่าว : ประกันสังคม แจงผลคืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39
ข่าว : รมว.แรงงาน มอบเงินเยียวยาทายาทลูกจ้างเสียชีวิต เหตุคอนโดมิเนียมย่านพระราม 3 ถล่ม
ข่าว : ประกันสังคม แจงกรณีจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลัง
ข่าว : แรงงานนอกระบบยอมรับประกันสังคม แห่สมัครมาตรา 40 แล้ว 2.8 ล้านคน
 < 1 2 3 4 >  Last ›