ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม
บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครสถานพยาบาลเพื่อทำข้อตกลงให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
ประกันสังคม ให้สิทธิคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน เลือกใช้สิทธิการรักษาได้แล้ววันนี้ !!
ประกันสังคม แจงกรณีเจ้าหน้าที่ สปส.อมเงินชราภาพของผู้ประกันตน
Appประกันสังคม “SSO Connect” 8 เดือนแรกปี 60 ยอดฉิวดาวน์โหลดแล้วกว่า 9.5 แสนราย
ประกันสังคมส่ง SMS แจ้งเตือนชำระเงินสมทบได้ผล “ช่วยผู้ประกันตน ม.39” 28,008 คน มิให้สิ้นสภาพ
โทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมให้คำปรึกษาสอบถามข้อมูลแล้ว
ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐
ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนทำฟัน 900 บาท คน-ปี ภายใน 31 ธ.ค. นี้ ก่อนเสียสิทธิปี 60
‹ First  < 12 13 14