ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : บอร์ดประกันสังคม มีมติไม่ปรับลดอัตราเงินสมทบ
รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน สำนักงานประกันสังคม ประจำเดือน มกราคม 2561
ข่าว : ประกันสังคม ร่วมขับเคลื่อนกับ สำนักงาน ป.ป.ท. “สร้างต้นแบบในองค์กร” คว้ารางวัล “หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ”
ข่าว : ประกันสังคม เอาใจลูกจ้างเจ็บจากงาน กรณีเจ็บรุนแรงรับเพิ่มค่ารักษาได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
ข่าว : ความคืบหน้าการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่
ข่าว : การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคม เคลียร์ปัญหาลูกจ้างร้องทุกข์นายจ้างหักเงินสมทบแล้วไม่นำส่ง
ข่าว : ประกันสังคม ช่วยผู้ประกันตนแก้ไขปัญหาร้องเรียนสำเร็จร้อยละ 93.30
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ได้แล้ววันนี้
ข่าว : ประกันสังคม แจงเหตุกัปตันเรือ “คิงโพไซดอน” มีสิทธิได้รับค่ารักษาสูงสุด 2 ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 งวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าว : สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ. การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว
กองทุนเงินทดแทน เตรียมจ่ายลูกจ้างสูญเสียแขน ถูกเครื่องจักรตัดขาด กว่า 5 แสนบาท
ประกันสังคม เผยผู้ประกันตน ม.39 เชื่อมั่นจ่ายเงินสมทบโดยหักบัญชีธนาคารมากที่สุด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมกับการเพิ่มกำลังแรงงานของไทย
แนวโน้มของสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือกและสามารถรับจานวนผู้ประกันตน ปี 2561 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าว : ปี 2560 ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายยอดพุ่ง 1.3 ล้านครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 880 ล้านบาท
ข่าว : มาตรฐานการรักษาในระบบประกันสังคม
‹ First  < 12 13 14 15 16 >