ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
​แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
(สำนักงานประกันสังคม) การเตรียมตัว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนโควิด 19
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูคนงานฯ ภาค 4 ขอนแก่น มอบนโยบายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ข่าว : ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 ที่ บ.โรงงานฟุตบอลไทย เผย 6 วัน ฉีดไปแล้วกว่า 2.3 แสนคน เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ลูกจ้างในโรงงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม
การรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน
แจง ไม่รับ Walk In ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ย้ำ! ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e service และได้รับแจ้งนัดฉีดวัคซีนจากนายจ้างเท่านั้น
การปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
การแก้ไขกฎหมาย ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ขอเชิญร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564
สถานประกอบการ สามารถเข้าตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนของผู้ประกันตนผ่านระบบ e-Service
ข่าว : เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ปูพรมฉีด 45 จุด ทั่วกรุง
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ข่าว : สรุปผลดูแลผู้ประกันตนตรวจโควิด-19 เชิงรุก ภาพรวม 10 จุด ล่าสุด 31 พ.ค. 64 ช่วยคัดกรองฯ ไปแล้วกว่า 2.35 แสนคน
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 งวด 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าว : ประกันสังคมลดเงินสมทบช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 นายจ้าง ผู้ประกันตนม.33 ร้อยละ 2.5 - ม.39 เหลือเดือนละ 216 เริ่ม มิ.ย.- ส.ค. 64 นี้
ข่าว : ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากงาน ไร้กังวล กองทุนเงินทดแทน ให้การดูแลค่ารักษาพร้อมเงินทดแทนเต็มที่
ข่าว : แนะติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO e Service หรือระบบออนไลน์
ข่าว : พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ แก่แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมา ย้ำ! ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 1 2 3 >  Last ›