ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศ! สนใจสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ที่หัวข้อ "เอกสาร อื่นๆ"
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม
ข่าว : การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
ข่าว : ผลวินิจฉัยลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากงานไตรมาส 2 ปี 62
ข่าว : ประกันสังคมมุ่งมั่นให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนเจ็บป่วยพร้อมดูแลจนสิ้นสุดการรักษา
ข่าว : ประกันสังคม แนะช่องทางนายจ้าง ผู้ประกันตน ชำระเงินสมทบผ่านธนาคาร และหน่วยบริการ
ข่าว : ลูกจ้างเตรียมเฮ กองทุนเงินทดแทนให้สิทธิการรักษาเจ็บจากงาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้าน เพิ่มเป็นจนสิ้นสุดการรักษา
ข่าว : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานให้โอกาสลูกจ้างผู้ประกันตนทุพพลภาพสู่ชีวิตใหม่
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 งวด 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าว : ประกันสังคม การันตีผู้ประกันตนกว่า 16 ล้านคน พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
ข่าว : ประกันสังคม ยืนยันสิทธิรักษาพยาบาลไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่น
ข่าว : ประกันสังคม เปิดรับสมัคร รพ.ในดวงใจ มุ่งยกระดับการรักษาที่มีคุณภาพเพื่อผู้ประกันตน
ข่าว : ประกันสังคม ร่วมมือ กรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือพิพากษาให้ล้มละลาย ผ่านระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบสถานะนายจ้าง
ข่าว : ประกันสังคม เปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40 ร่วมขับเคลื่อนแรงงานภาคอิสระ สร้างหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ข่าว : ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืน
หัวข้อข่าวเป็น แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการรับข้อมูลสิทธิการรักษาของผู้ประกันตน กรณี Download จาก web.sso.go.th ไม่ได้
ข่าว : โรคหน้าฝนที่ผู้ประกันตนควรระวัง ! หากเจ็บป่วยใช้สิทธิประกันสังคมได้ทันที ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัครสถานพยาบาลเพื่อเข้ารับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2562
ข่าว : แค่ 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้
ข่าว : สิทธิประกันสังคมในกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ
 1 2 3 >  Last ›