ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ
บันทึกความร่วมมือ การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข
ข่าว : ประกันสังคม แจงเหตุกัปตันเรือ “คิงโพไซดอน” มีสิทธิได้รับค่ารักษาสูงสุด 2 ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 งวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข่าว : สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ. การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว
กองทุนเงินทดแทน เตรียมจ่ายลูกจ้างสูญเสียแขน ถูกเครื่องจักรตัดขาด กว่า 5 แสนบาท
ประกันสังคม เผยผู้ประกันตน ม.39 เชื่อมั่นจ่ายเงินสมทบโดยหักบัญชีธนาคารมากที่สุด
สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมกับการเพิ่มกำลังแรงงานของไทย
แนวโน้มของสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน เลือกและสามารถรับจานวนผู้ประกันตน ปี 2561 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าว : ปี 2560 ผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายยอดพุ่ง 1.3 ล้านครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 880 ล้านบาท
ข่าว : มาตรฐานการรักษาในระบบประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่มความคุ้มครองมาตรา 40 เพื่อแรงงานนอกระบบ
ข่าว : ประกันสังคม รู้ใจผู้ประกันตน เปิดให้เปลี่ยน รพ.ได้แล้ววันนี้
ข่าว : พร้อมดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาการชุมนุมทางการเมืองปี 53 อย่างต่อเนื่อง
ข่าว : ประกันสังคม สนับสนุนบริการภาครัฐ เชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ National Single Windows (NSW) จัดการช่องทางการยื่นแบบส่งเงินสมทบนายจ้าง
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 งวด 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม​
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์
 1 2 3 >