ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
ประกาศ! สมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม ดาวน์โหลด ที่หัวข้อ เอกสารอื่นๆ
ข่าว : การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
ข่าว : ประกันสังคม ห่วงผู้ประกันตนเจ็บป่วยหน้าฝน แนะเข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์​เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงแรงงาน
ข่าว : ผู้ประกันตนอายุครบ 55 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอรับเงินชราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคมจับมือพันธมิตร 7 ธนาคาร รับจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์​เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
ข่าว : ผู้ประกันตนทุพพลภาพ เฮ ประกันสังคม ให้สิทธิฟอกไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว
ข่าว : ประกันสังคม คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ “Contact Center 1506 สำนักงานประกันสังคม” ประจำปี 2562
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 งวด 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าว : ประกันสังคม โชว์ผลตอบแทนจากการลงทุนเดือนสิงหา 62 สูงถึง 6,219 ล้านบาท
ข่าว : ประกันสังคม รุกอีสานตอนล่าง หาแนวร่วมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าว : ประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบ ในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
ข่าว : เดือน สิงหา 62 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เพิ่มเกือบ 9 หมื่นคน
ข่าว : ประกันสังคมเผยทำฟันผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย เดือน ส.ค. 62 ยอดบริการ 2 แสนกว่าครั้ง จ่ายไปแล้วกว่า 151 ล้านบาท
ข่าว : ประกันสังคมครบรอบ 29 ปี ย่างสู่ปีที่ 30 พร้อมมุ่งสร้างสรรค์แรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้า อย่างยั่งยืน
ข่าว : ประกันสังคม เร่งจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแรงงานประมง จัดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข่าว : ประกันสังคม หาแนวร่วมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ เพิ่มใน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่าว :ประกันสังคม เร่งตกผลึกการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม จัดรับฟังความคิดเห็นนายจ้างลูกจ้าง
 1 2 3 >  Last ›