ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม
ข่าว : การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
ข่าว : ประกันสังคม เตรียมอ้าแขนรับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เข้ามาตรา 40
ข่าว : ประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนจ่ายสิทธิประโยชน์กว่า 7 หมื่นล้านบาท
ข่าว : ประกันสังคม ย้ำนายจ้าง ผู้ประกันตนรับจ่ายเงินสมทบ ผ่านระบบ (e-payment) ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
สำนักงานประกันสังคม งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าว : กระทรวงแรงงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคม รุกจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตน
ขอเชิญชวนร่วมตอบสำรวจความพึงพอใจ​การให้บริการ
ข่าว : ประกันสังคม จับมือ ธนาคารกรุงเทพ รับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ e-Payment
ข่าว : ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมผ่านเทสโก้ โลตัส
ข่าว : การติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมโดยใช้ E-mail และ SMS
ข่าว : การปรับปรุงและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคม
ข่าว : ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานประกันสังคม
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2562 ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
ข่าว : แรงงานภาคอิสระสมัครผู้ประกันตน ม.40 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7 - 11 ได้แล้ววันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เดือนสุดท้ายของการเปลี่ยน รพ. ปี 62
ข่าว : ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนวางแผนออมเงินชราภาพ
ข่าว : ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเกิน สามารถขอรับเงินคืนได้
 1 2 3 >  Last ›