ประกาศ! ผู้ที่สนใจสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ ดาวน์โหลด หัวข้อ

05 กรกฏาคม 2562

ยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง จังหวัดและสาขาทั่วประเทศ