ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ข่าว : พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตน 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ยื่นรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัย
ข่าว : แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40” ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าว : แจ้ง งดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ห่างไกลโควิด-19 ขอความร่วมมือแรงงานอิสระสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทน
ข่าว : สปส. เร่งสั่งจ่ายเงินเยียวยาเหตุสุดวิสัย สถานประกอบการและแคมป์คนงานกว่า 138 ล้านบาท
ข่าว : เปิดระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33
ข่าว : ห่วงความปลอดภัยนายจ้าง ผู้ประกันตน ขอความร่วมมือติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO E SERVICE หรือระบบออนไลน์
การเปลี่ยนสถานพยาบาลกรณีสถานพยาบาลไม่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2565
ข่าว : รมว.สุชาติ ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกันตน ณ จุดบริการตรวจโควิด-19 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย) จังหวัดชลบุรี
ข่าว : เผยช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ง่าย ๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมชำระเงินทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม
ข่าว : สปส.ยังไม่เปิดระบบตรวจสอบขอให้ผู้ประกันตน และนายจ้างที่ได้รับสิทธิเยียวยา รอตรวจสอบข้อมูลกับประกันสังคมเท่านั้น
ข่าว : ประกันสังคม เผยช่องทางด่วนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ง่ายๆ ได้ด้วยตนอง
ข่าว : สปส.เพิ่มค่าทำศพ กองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 12 ก.ค.64 เป็นต้นไป
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 งวด 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าว : เร่งช่วยเหลือเยียวยา จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยไปแล้วกว่า 87 ล้านบาท
ข่าว : ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสนามไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง ตรวจโควิดเชิงรุกผู้ประกันตน เริ่ม 12 ก.ค.64
ข่าว : เผยการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย ตามประกาศปิดแคมป์ก่อสร้าง ไปแล้วกว่า 28 ล้านบาทแล้ว
ข่าว : สปส.เปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) เร่งช่วยเหลือผู้ประกันตน ทั้งในและนอกระบบ
ข่าว : เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตน ม.33 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 4 จังหวัดเศรษฐกิจ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
ข่าว : สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2564 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ข่าว : ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง ย่านอรุณอมรินทร์ มอบเงินประกันสังคมเยียวยาว่างงานสุดวิสัยงวดแรกแก่คนงาน 50% ของค่าจ้าง
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›