ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
ข่าว : ประกันสังคม รับสมัคร รพ.เอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2564
ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)
ข่าว : ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน รุกขับเคลื่อนโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าว : ส.ส. อนุสรี โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน หนุน ประกันสังคม จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ
ข่าว : นายทศพล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพากร บูรณาการจัดการภาครัฐ (Big data) เชื่อมโยงข้อมูลชำระเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน
ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ลงพื้นที่อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี รุกขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค “HEALTHY THAILAND เพื่อผู้ประกันตน”
ข่าว : สรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
ข่าว : สปส.เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 50,000 บาท แล้ว
ข่าว : สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยน/เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ข่าว : เลขาธิการ สปส. สั่งการช่วยเหลือ ลูกจ้างองค์การค้าฯ (สกสค.) ถูกเลิกจ้างด่วน เหตุกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ตัดริบบิ้นเปิดงานโครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงาน
ข่าว : ข่าวดี ประกันสังคม ให้โอกาสผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60 – 65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว
ข่าว : ประกันสังคมเดินหน้า Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน
ข่าว : ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม สปส.เพชรบุรี รับทราบการจ่ายประโยชน์ทดแทนว่างงานจากเหตุสุดวิสัย พร้อมขับเคลื่อนงานเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย
ข่าว : เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สปส.สุโขทัย – พิษณุโลก ลุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าว : ประกันสังคม พร้อมดูแล ลูกจ้างการบินไทยกว่า 21,000 คน
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งวด 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าว : “ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ของประกันสังคม” บริการเข้าตา จ่อชิงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
ข่าว : ผู้ช่วย รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU สปส.จับมือตกลง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมรักษาลูกจ้างเจ็บจากงาน
 1 2 3 >  Last ›