ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศ!! รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน
ประกาศ! สมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม ดาวน์โหลด ที่หัวข้อ เอกสารอื่นๆ
ข่าว : การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่
ข่าว : ประกันสังคม เจ๋ง ปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยกลุ่มโรคที่มีภาระเสี่ยง มั่นใจ คุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนต้องดีขึ้น
ข่าว : หม่อมเต่า ห่วงลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน แนะให้ใช้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน
ข่าว : ประกันสังคม หาแนวร่วมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ที่จังหวัดพิษณุโลก
ข่าว : ม.ร.ว.จัตุมงคล กำชับประกันสังคมดูแลผู้ตกงาน
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 งวด 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าว : รมว.แรงงาน โชว์ยอดผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เดือนกันยา เพิ่มขึ้น 4.9 หมื่นคน
ข่าว : รมว.แรงงาน เชียร์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตรวจสุขภาพได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าว : รมว.แรงงาน เผยผลวินิจฉัยลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน
ข่าว : ประกันสังคม รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านศูนย์บริการสายด่วน 1506 ได้แล้ววันนี้
ข่าว : สปส. ดึงกลุ่มอาชีพเกษตรกร เข้าผู้ประกันตนมาตรา 40 รุกช่องทางสมัครผ่าน ธกส.
ข่าว : ผู้ประกันตนว่างงานจากอุทกภัย ประกันสังคมแจงรับสิทธิว่างงานเหตุสุดวิสัยได้ทันที
ข่าว : ประกันสังคม ห่วงผู้ประกันตนเจ็บป่วยหน้าฝน แนะเข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์​เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงแรงงาน
ข่าว : ผู้ประกันตนอายุครบ 55 และสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ขอรับเงินชราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคมจับมือพันธมิตร 7 ธนาคาร รับจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ม. 39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข่าวประชาสัมพันธ์​เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
ข่าว : ผู้ประกันตนทุพพลภาพ เฮ ประกันสังคม ให้สิทธิฟอกไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้ว
 1 2 3 >  Last ›