ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)
ประกาศ !! Update SSO Connect Mobile for Android
ข่าว : ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคมผ่าน SSO eService หรือระบบออนไลน์
ข่าว : ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคมผ่าน SSO eService หรือระบบออนไลน์
ข่าว : อัพเดทมาตรการช่วยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 ล่าสุด
ข่าว : ครม. เคาะเพิ่มอัตราเดียวหมด ช่วยเหลือผู้ประกันตนว่างงานเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 เป็นร้อยละ 62 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน
ข่าว : ตอบคำถามพบบ่อย! เรื่องเงินสมทบประกันสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 นายจ้างและผู้ประกันตน 33, 39 ยังไม่ต้องรีบนำส่ง
ข่าว : รมว.รง.เดินหน้า ช่วยเหลือผู้ประกันตนสุดๆ ทุกรูปแบบ
ข่าว : กระทรวงแรงงานแถลงข่าว มาตรการปรับลดขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมจ่ายว่างงานช่วยเหลือสถานการณ์โควิด - 19
ข่าว : เพิ่มช่องทางการขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ลดการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19
ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ข่าว : ฟังทางนี้ ผู้ประกันตน 39 และ 40 ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ประกันสังคมดูแลแน่นอน
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ (e-form for pension & lump sum benefit)
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (e-form for unemployment benefit)
ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน รุดประกันสังคม เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Hot Line COVID–19)
สำนักงานประกันสังคม เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งวด 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข่าว : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน รุกจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลงพื้นที่ในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม แนะให้ความรู้เรื่อง “รู้จริงโรคโควิด 19 ไปกับประกันสังคม”
ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน คิกออฟโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนเข้าถึงหลากหลายช่องทาง
ข่าว : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการบรรเทาผลกระทบ COVID-19 ปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมเหลือร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน
 1 2 3 >  Last ›