รับสมัครบุคลากร

 รายการ
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 (สังกัดส่วนกลาง) มารายงานตัว
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
สำนักงานประกันสังคมเรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 (สังกัดส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (อาหารและโภชนาการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ) สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 (สังกัดส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 (สังกัดส่วนกลาง)
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม มารายงานตัว
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทั่วไป มารายงานตัว
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องมือกล และอาหารและโภชนาการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติงาน
เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทั่วไป มารายงานตัว
ข่าว : ยอดทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายแรงไม่หยุด เดือนเมษายน 67 ผู้ประกันตนพอใจเข้าถึงสิทธิ 2.5 แสนราย ประกันสังคม จ่ายทะลุ 111 ล้านบาท
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป (สังกัดส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม และกลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องมือกล และอาหารและโภชนาการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 (สังกัดส่วนกลาง)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป (สังกัดส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม และกลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม และประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป (สังกัดส่วนกลาง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม และกลุ่มวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 1 2 3 >  Last ›