สปส.จังหวัด


1. ภาคเหนือ / 9 จังหวัด 

1.จังหวัดเชียงราย >  https://www.sso.go.th/wpr/chia...

2.จังหวัดเชียงใหม่ >  https://www.sso.go.th/wpr/chia...

3.จังหวัดน่าน >  https://www.sso.go.th/wpr/nan

4.จังหวัดพะเยา  >  https://www.sso.go.th/wpr/phay...

5.จังหวัดแพร่  >  https://www.sso.go.th/wpr/phra...

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  >  https://www.sso.go.th/wpr/maeh...

7.จังหวัดลำปาง  >  https://www.sso.go.th/wpr/lamp...

8.จังหวัดลำพูน  >  https://www.sso.go.th/wpr/lamp...

9.จังหวัดอุตรดิตถ์  >  https://www.sso.go.th/wpr/utta...

............................................................................................................    

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด

1.จังหวัดกาฬสินธุ์   >  https://www.sso.go.th/wpr/kala...

2.จังหวัดขอนแก่น   >  https://www.sso.go.th/wpr/khon...

3.จังหวัดชัยภูมิ  >  https://www.sso.go.th/wpr/chai...

4.จังหวัดนครพนม   >  https://www.sso.go.th/wpr/nakh...

5.จังหวัดนครราชสีมา   >  https://www.sso.go.th/wpr/nakh...

6.จังหวัดบึงกาฬ   >  https://www.sso.go.th/wpr/buen...

7.จังหวัดบุรีรัมย์   >  https://www.sso.go.th/wpr/buri...

8.จังหวัดมหาสารคาม   >  https://www.sso.go.th/wpr/maha...

9.จังหวัดมุกดาหาร   >  https://www.sso.go.th/wpr/mukd...

10.จังหวัดยโสธร   >  https://www.sso.go.th/wpr/yaso...

11.จังหวัดร้อยเอ็ด   >  https://www.sso.go.th/wpr/roie...

12.จังหวัดเลย  >  https://www.sso.go.th/wpr/loei

13.จังหวัดสกลนคร    >  https://www.sso.go.th/wpr/sako...

14.จังหวัดสุรินทร์   >  https://www.sso.go.th/wpr/suri...

15.จังหวัดศรีสะเกษ   >  https://www.sso.go.th/wpr/sisa...

16.จังหวัดหนองคาย  >  https://www.sso.go.th/wpr/nong...

17.จังหวัดหนองบัวลำภู  >  https://www.sso.go.th/wpr/nong...

18.จังหวัดอุดรธานี  >  https://www.sso.go.th/wpr/udon...

19.จังหวัดอุบลราชธานี  >  https://www.sso.go.th/wpr/ubon...

20.จังหวัดอำนาจเจริญ >  https://www.sso.go.th/wpr/amna...

............................................................................................................    

  

3.ภาคกลาง 

มี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด) 

1.จังหวัดกำแพงเพชร  >  https://www.sso.go.th/wpr/kamp...

2.จังหวัดชัยนาท  >  https://www.sso.go.th/wpr/chai...

3.จังหวัดนครนายก   >  https://www.sso.go.th/wpr/nakh...

4.จังหวัดนครปฐม >  https://www.sso.go.th/wpr/nakh...

5.จังหวัดนครสวรรค์ >  https://www.sso.go.th/wpr/nakh...

6.จังหวัดนนทบุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/nont...

7.จังหวัดปทุมธานี >  https://www.sso.go.th/wpr/path...

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  >  https://www.sso.go.th/wpr/ayut...

9.จังหวัดพิจิตร  >  https://www.sso.go.th/wpr/phic...

10.จังหวัดพิษณุโลก  >  https://www.sso.go.th/wpr/phit...

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ >  https://www.sso.go.th/wpr/phet...

12.จังหวัดลพบุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/lopb...

13.จังหวัดสมุทรปราการ  >  https://www.sso.go.th/wpr/samu...

14.จังหวัดสมุทรสงคราม  >  https://www.sso.go.th/wpr/samu...

15.จังหวัดสมุทรสาคร >  https://www.sso.go.th/wpr/samu...

16.จังหวัดสิงห์บุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/sing...

17.จังหวัดสุโขทัย  >  https://www.sso.go.th/wpr/sukh...

18.จังหวัดสุพรรณบุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/suph...

19.จังหวัดสระบุรี >  https://www.sso.go.th/wpr/sara...

20.จังหวัดอ่างทอง >  https://www.sso.go.th/wpr/angt...

21.จังหวัดอุทัยธานี >  https://www.sso.go.th/wpr/utha...

 

............................................................................................................    

   

4. ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด 

1.จังหวัดจันทบุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/chan...

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา  >  https://www.sso.go.th/wpr/chac...

3.จังหวัดชลบุรี >  https://www.sso.go.th/wpr/chon...

4.จังหวัดตราด >  https://www.sso.go.th/wpr/trat

5.จังหวัดปราจีนบุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/prac...

6.จังหวัดระยอง  >  https://www.sso.go.th/wpr/rayo...

7.จังหวัดสระแก้ว  >  https://www.sso.go.th/wpr/saka...

   ............................................................................................................    

 

5. ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด

1.จังหวัดกาญจนบุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/kanc...

2.จังหวัดตาก  >  https://www.sso.go.th/wpr/tak

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   >  https://www.sso.go.th/wpr/prac...

4.จังหวัดเพชรบุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/phet...

5.จังหวัดราชบุรี  >  https://www.sso.go.th/wpr/ratc...

............................................................................................................    

 

6. ภาคใต้ / 14 จังหวัด 

1.จังหวัดกระบี่   >  https://www.sso.go.th/wpr/krab...

2.จังหวัดชุมพร  >  https://www.sso.go.th/wpr/chum...

3.จังหวัดตรัง  >  https://www.sso.go.th/wpr/tran...

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช  >  https://www.sso.go.th/wpr/nakh...

5.จังหวัดนราธิวาส  >  https://www.sso.go.th/wpr/nara...

6.จังหวัดปัตตานี  >  https://www.sso.go.th/wpr/patt...

7.จังหวัดพังงา  >  https://www.sso.go.th/wpr/phan...

8.จังหวัดพัทลุง  >  https://www.sso.go.th/wpr/Phat...

9.จังหวัดภูเก็ต  >  https://www.sso.go.th/wpr/phuk...

10.จังหวัดระนอง  >  https://www.sso.go.th/wpr/rano...

11.จังหวัดสตูล  >  https://www.sso.go.th/wpr/satu...

12.จังหวัดสงขลา  >  https://www.sso.go.th/wpr/song...

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  >  https://www.sso.go.th/wpr/sura...

14.จังหวัดยะลา >  https://www.sso.go.th/wpr/yala

 

............................................................................................................    

 

7. อื่นๆ

  1. ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของสำนักงานประกันสังคม  >  https://www.sso.go.th/wpr/acoc
  2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1  >  https://www.sso.go.th/wpr/irc
  3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2  >  https://www.sso.go.th/wpr/eirc
  4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3  >  https://www.sso.go.th/wpr/nirc
  5. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4  >  https://www.sso.go.th/wpr/neirc
  6. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5  >  https://www.sso.go.th/wpr/sirc