ทำเนียบผู้บริหารนายนคร ศิลปอาชา
1 ต.ค. 45 - 4 พ.ย. 45