ทำเนียบผู้บริหารนายสมชาย วัฒนา
19 ก.ย. 43 - 30 ก.ย. 45