ทำเนียบผู้บริหารนายโกวิท สัจจวิเศษ
20 พ.ย. 58 - 30 ก.ย. 59