ทำเนียบผู้บริหารนายปั้น วรรณพินิจ
13 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 54