ทำเนียบผู้บริหารนายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์
20 พ.ย. 49 - 30 ก.ย. 51