ทำเนียบผู้บริหารนายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
5 พ.ย. 45 - 19 พ.ย. 49