ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล
ผู้ตรวจราชการกรม

นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2032
โทรสาร : 02-526-1209