ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์ : 0-2956-2345 โทรศัพท์ : 1506 โทรสาร : 0-2526-0658 E-mail : info@sso1506.com