ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวลัดดา แซ่ลี้
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นางสาวลัดดา แซ่ลี้

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2012 - 4
โทรสาร : 02-968-7554