ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2008
โทรสาร : 02-968-7551