ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่
เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 02-956-2025 , 02-525-2814
โทรสาร : 02-526-1959