ปฏิทินแผนงานเทคโนโลยีระดับสูง

วันที่ประชุม วันที่ส่งเอกสาร หัวเรื่อง สังกัด ข้อมูลเพิ่มเติม รายงานการประชุม
26-05-2016 26-05-2016 ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 สำนักงานประกันสังคม
24-06-2016 24-06-2016 Road Map การก้าวสู่ Digital SSO ในการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม กำหนดการ