คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย การนำส่งเงินสมทบมาตรา 33 ผ่าน E-payment สามารถชำระเงินสมทบของงวดเดือนย้อนหลังได้หรือไม่ หากชำระได้ ได้สูงสุดไม่เกินกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่มีการเลิกจ้างลูกจ้าง และมีการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างพร้อมกับเงินเดือน เงินชดเชยนั้นจะต้องนำมาส่งเงินสมทบด้วยหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนทำงานหลายที่กับนายจ้างหลายราย ส่งเงินสมทบแล้วเกิน 750 บาท ขอรับเงินคืนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไหนได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 อย่างไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีนายจ้างได้รับเอกสาร กท.26 และ กท.20 ก แล้ว หลังจากที่ได้รับเอกสารแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ (e-Payment) ผ่านธนาคารใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 อย่างไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบที่ถูกหักประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33 คิดจากฐานอะไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกินสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหน
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งรับเงินสมทบเกินคืนจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืนในกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีสำนักงานประกันสังคมเรียกเงินคืนเนื่องจากจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนเกินจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดราชการ สามารถชำระเงินสมทบในวันเปิดทำการถัดไปจะต้องเสียค่าปรับหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกอบการสามารถใช้บัญชีประเภทใดในการชำระเงินได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกอบการต้องการชำระเงินให้กับสำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ต้องทำอย่างไร