คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย การกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนตามมาตรา33 คิดจากฐานอะไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกินสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไหน
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งรับเงินสมทบเกินคืนจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หนังสือแจ้งผู้ประกันตนรับเงินสมทบเกินคืนในกรณีใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีสำนักงานประกันสังคมเรียกเงินคืนเนื่องจากจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนเกินจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดราชการ สามารถชำระเงินสมทบในวันเปิดทำการถัดไปจะต้องเสียค่าปรับหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกอบการสามารถใช้บัญชีประเภทใดในการชำระเงินได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกอบการต้องการชำระเงินให้กับสำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิกรณีใดบ้าง