คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถผูกบัญชีเงินฝากธนาคารใน Application AirPay กับธนาคารใดได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่าน Mobile Application AirPay มีหลักเกณฑ์ในการชำระเงิน อย่างไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบผ่าน Application AirPay ต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 หากไม่ใช่สัญชาติไทย สามารถสมัครผ่านช่องทางการให้บริการได้ทุกช่องทางหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ช่องทางการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 มีที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ มีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ด้วยตนเองได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ด้วยตนเองได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 จะได้รับค่าตอบแทนอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กำหนดการเปิด - ปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 มีกำหนดถึงเมื่อไร
คำถามที่พบบ่อย เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 มีอะไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคม สามารถไปสมัครได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ที่จะสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมมีประกาศเรื่่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคมจริงหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40 สามารถให้บุคคลอื่นชำระแทนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้รับการคืนสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนทั้ง 2 มาตรา หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ลาออกจะได้รับความคุ้มครอง 6 เดือน ต่อหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา40 กลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุคคลล้มละลายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อมาถูกตัดสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้หรือไม่
 1 2 >