คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคคลทุพพลภาพ หากผปต.ไม่ส่งเงินสมทบเข้ามาต่อ จะยังได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพมาตรา 40 อยู่หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 จะสามารถใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรได้เมื่อใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินสมทบที่ชำระเกิน ได้ทางช่องทางใด
คำถามที่พบบ่อย เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวน มีเอกสารใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม ขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายเกิน ต้องติดต่อที่ใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องการเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้แต่ใช้ใบรับรองแพทย์เบิกกับประกันอื่นไปแล้ว สามารถทำอย่างไรได้
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดได้บ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่าน Mobile Application AirPay มีหลักเกณฑ์ในการชำระเงิน อย่างไรบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบผ่าน Application AirPay ต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 หากไม่ใช่สัญชาติไทย สามารถสมัครผ่านช่องทางการให้บริการได้ทุกช่องทางหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ช่องทางการสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา40 มีที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ มีวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ด้วยตนเองได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ด้วยตนเองได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย การชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40 สามารถให้บุคคลอื่นชำระแทนได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้รับการคืนสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนทั้ง 2 มาตรา หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนตามมาตรา40 ลาออกจะได้รับความคุ้มครอง 6 เดือน ต่อหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา40 กลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะต้องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย บุคคลล้มละลายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ได้หรือไม่
 1 2 >