คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผปต.มีการแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลและหลังจากนั้นเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน หากต้องนอนพักรักษาตัวไปจนถึงวันที่สิทธิใหม่ปรากฏ ผปต.จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีทดแทนการขาดรายได้ ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายรายต้องการหนังสือรับรองจากนายจ้างต้องขอจากบริษัทใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามรถขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมผ่าน Promptpay ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนตั้งครรภ์อยู่ ป่วยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สามารถเบิกค่ารักษาได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนไปยื่นเรื่องเบิกประโยชน์ทดแทนที่สำนักงานประกันสังคม ทำไมสำนักงานประกันสังคมถึงไม่จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ประกันตน ทั้งที่ไปยื่นเรื่องเบิกด้วยตนเองที่สำนักงาน
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ บุตร บิดา – มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นข้าราชการได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในสิทธิคุ้มครอง 6 เดือน และ ต้องการใช้สิทธิของ บุตร บิดา-มารดา หรือคู่สมรส ที่เป็นสิทธิข้าราชการ ในช่วงที่มีสิทธิคุ้มครอง 6 เดือน ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ต้องขัง สามารถใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ป่วยเป็นโรคไตวายรายใหม่ สามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไตกรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ได้ทางช่องทางใด และต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาล ในความตกลงกรณีปลูกถ่ายไต ได้ทางช่องทางใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่ สามารถไปยื่นรักษาที่สถานพยาบาล ผ่านช่องทางใด
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตวายรายใหม่ จะได้รับสิทธิอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถรับบริการทางการแพทย์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ที่ใด
คำถามที่พบบ่อย หากเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถใช้สิทธิประกันสังคม ในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกับประกันสังคมได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบสถานพยาบาลตามสิทธิ สามารถตรวจสอบได้ทางใดบ้าง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วขอนอนห้องพิเศษจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลและต้องรักษาหลายวันจะปฏิบัติอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาที่คลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิ การรักษาพยาบาลได้หรือไม่
 1 2 3 >  Last ›