คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนชาย ที่ภรรยาของผู้ประกันตนไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ จึงให้บุคคลอื่นเป็นผู้ตั้งครรภ์แทน หรือการอุ้มบุญ โดยใช้เชื้อหรือไข่ของผู้ประกันตนชาย ผู้ประกันตนชายจะเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายหญิงมีสามีเป็นข้าราชการ ถ้าต้องการใช้สิทธิข้าราชการในการคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายหญิงไปคลอดบุตรที่ต่างประเทศสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากฝ่ายชาย มีภรรยาที่เป็นคนต่างด้าว สามารถเบิกกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย เมื่อฝ่ายชายจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิง ซึ่งฝ่ายหญิงไม่มีประกันสังคม หลังจากที่คลอดบุตร หากมีการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายชายสามารถยื่นเรื่อง เบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ภรรยาคลอดบุตร และต่อมาสามีเสียชีวิต ผู้ประกันตนฝ่ายชายยังไม่ได้ยื่นเรื่องเบิกค่าคลอดบุตร ภรรยาสามารถยื่นเรื่องเบิกค่าคลอดได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนฝ่ายชายไม่ได้หย่ากับภรรยาเก่า สามารถใช้สิทธิคลอดบุตรกับภรรยาใหม่ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายหญิงจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติแล้วยังไม่ได้หย่ากัน แต่มีสามีใหม่และมีลูกกับสามีใหม่ ฝ่ายชายที่เป็นสามีใหม่จะเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีสำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์เป็นเช็คสั่งจ่ายในชื่อผู้ประกันตน จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนไม่สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเองได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรฝ่ายหญิง จะได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรคลอดได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย ฝ่ายหญิงใช้สิทธิบัตรทองในการคลอดบุตร ฝ่ายชายเป็นผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย คลอดบุตรแฝดเบิกค่าคลอดบุตรได้เท่าใด
คำถามที่พบบ่อย บุตรเสียชีวิตในครรภ์สามารถยื่นเบิกกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนคลอดบุตรและมีการนัดตรวจหลังคลอด ต้องการทราบว่าการนัดตรวจหลังคลอดเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่