คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลหลังเสียชีวิตจะเบิกค่าทำศพได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากเผาศพในสถานที่ที่ไม่ใช่วัด เช่นเชิงตะกอน ใครจะเป็นผู้เซ็นรับรองเอกสารผู้จัดการศพ
คำถามที่พบบ่อย การเซ็นเอกสารแสดงการเป็นผู้จัดการศพหากเจ้าอาวาสไม่อยู่ใครเป็นผู้เซ็นรับรอง
คำถามที่พบบ่อย บุตรบุญธรรม มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพกรณีเสียชีวิตหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนและไม่มีการจดทะเบียนหย่าภรรยาคนใดเป็นผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์
คำถามที่พบบ่อย ยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตไม่มีหลักฐานการเสียชีวิตของบิดา มารดา มายืนยันควรทำอย่างไร