คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินบำเหน็จชราภาพแทน สามารถรับเป็นเงินสดได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สำนักงานประกันสังคมจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินบำนาญชราภาพครั้งละเท่าไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีเงินบำนาญชราภาพ จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิแล้ววันที่เท่าไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่จ่ายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินชราภาพอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเงินชราภาพอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนต่างชาติต้องการขอรับเงินชราภาพก่อนกลับต่างประเทศจะได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนประสงค์จะรับเงินบำเหน็จโดยไม่รอดอกเบี้ยจะได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย กรณีที่ผู้ประกันตนไม่มีทายาทหรือไม่มีบุคคลที่จะทำหนังสือระบุสิทธิ ใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุให้แก่ผู้มีสิทธิไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินเป็นบำนาญชราภาพต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจะต้องนำส่งเงินสมทบกี่เดือน