คำถามที่พบบ่อย  ค้นหา

ประเภทหมวดหมู่ คำถามที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย กรณีไม่สะดวกรายงานตัวว่างงานที่สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่เดิมจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ใบนัดรายงานตัวสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางาน (www.doe.go.th) ได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย ทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวดถึงได้รับไม่เท่ากัน
คำถามที่พบบ่อย หากต้องการเปลี่ยนสมุดบัญชีในการรับเงินว่างงานจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย สาเหตุใดบ้างที่ไม่สามารถอนุมัติกรณีว่างงานได้
คำถามที่พบบ่อย ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้นทะเบียนว่าง ผ่านเว็บไซต์กรมจัดหางานได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย สามารถรายงานตัวได้ที่ไหนบ้าง
คำถามที่พบบ่อย หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากใบนัดรายงานตัวสูญหาย หรือ ชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้ จะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากผู้ประกันตนแจ้งสาเหตุและวันที่ลาออกจากงานไม่ตรงกับนายจ้างเป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินว่างงานจะต้องทำอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย หากขึ้นทะเบียนล่าช้าเกิน 30 วัน จะสามารถยื่นเรื่องได้หรือไม่
คำถามที่พบบ่อย หากไม่สามารถรายงานตัวว่างงานตามนัดได้จะต้องทำอย่างไร