กรณีผปต.มีการแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลและหลังจากนั้นเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยใน หากต้องนอนพักรักษาตัวไปจนถึงวันที่สิทธิใหม่ปรากฏ ผปต.จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดการรักษาในครั้งนั้น และหากมีการเจ็บป่วยในครั้งต่อไปให้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลตามสิทธิปัจจุบัน