กรณีทดแทนการขาดรายได้ ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายรายต้องการหนังสือรับรองจากนายจ้างต้องขอจากบริษัทใด

คำตอบ :

ลูกจ้างสามารถขอหนังสือรับรองจากนายจ้างบริษัทใดก็ได้