นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไหนได้บ้าง

คำตอบ :

นายจ้างสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ดังนี้ 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)