สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 อย่างไรบ้าง

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบ เหลือ 240บาท/เดือน (จากปกติเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนต.ค.- ธ.ค. 2565)