กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้จัดการศพจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวนเท่าไหร่

คำตอบ :

หากผู้ประกันเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ