กรณีผู้ประกันตนจงใจฆ่าตัวตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น จะได้รับความคุ้มครอง จากประกันสังคมหรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง จากประกันสังคม