การรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรผ่านพร้อมเพย์ หากมีการเปลี่ยนธนาคารที่ใช้รับพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนต้องแจ้งกับทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินอย่างต่อเนื่องแนะนำให้ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมที่เคยยื่นเรื่องไว้ หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่สะดวก