คู่สามีภรรยา ที่เป็นต่างชาติต่างด้าวทั้ง 2 ฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทย ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะยื่นรับสงเคราะห์บุตรสามารถจดทะเบียนสมรสที่ใด

คำตอบ :

สถานทูตฝ่ายชาย