ผู้ประกันตนได้รับเอกสารจากสำนักงานประกันสังคม กรณีเปลี่ยนช่องทางการรับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นพร้อมเพย์ ภายในเอกสารต้องการให้ส่งเอกสารตอบรับคืนประกันสังคมแต่ผู้ประกันตนส่งเอกสารไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

1. กรณีไม่ต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน ไม่ต้องแจ้งกับสำนักงานประกันสังคม 2. กรณีต้องการแจ้งเปลี่ยนแต่ส่งเอกสารตอบรับไม่ทันสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่ยื่นเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนเป็นช่องทางพร้อมเพย์ 3. หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ผู้ประกันตนจะยังคงได้รับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีธนาคารเหมือนเดิม