การขาดสิทธิการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มาจากสาเหตุอะไรบ้าง

คำตอบ :

สาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 สิ้นสภาพ ดังนี้ 1. ผู้ประกันตนตาย 2. ลาออก 3. กลับเข้ามาเป็นลูกจ้างมาตรา 33 4. ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน 5. ภายใน 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะมีการแจ้งเตือนการชำระเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 ทาง SMS และทาง Application Line (@ssothai)