ผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบสถานพยาบาลตามสิทธิ สามารถตรวจสอบได้ทางใดบ้าง

คำตอบ :

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาลได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th, ดาวน์โหลด Application SSO Connect หรือ Application Line Official Account เพิ่มเพื่อน @ssothai หรือสอบถามผ่าน Facebook Messenger ของสำนักงานประกันสังคม และโทรสายด่วน 1506 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง