กรณีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิเงินว่างงาน ระบุ ให้ไปรับเงินที่ สปส. แต่ผู้ประกันตนไปอยู่ที่จังหวัดอื่น หรือกลับภูมิลำเนาแล้ว ไม่ได้อยู่ใกล้สถานประกอบการ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

แนะนำให้ติดต่อกับสปส.ที่ระบุให้ไปรับเงินก่อน เพื่อหาช่องทางหรือวิธีในการขอรับเงินผ่านช่องทางอื่นต่อไปหรือหากติดต่อสปส.ที่ระบุให้ไปรับเงินไม่ได้ ให้ติดต่อสปส.พื้นที่สะดวก เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้