ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถผูกบัญชีเงินฝากธนาคารใน Application AirPay กับธนาคารใดได้บ้าง

คำตอบ :

การผูกบัญชีเงินฝากธนาคารใน Application AirPay เพื่อหักบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถผูกบัญชีเงินฝากธนาคารได้ 9 แห่ง ได้แก่ 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.ธนาคารกสิกรไทย 3.ธนาคารกรุงไทย 4.ธนาคารกรุงเทพ 5.ธนาคารทหารไทย 6.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 7.ธนาคารธนชาต 8.ธนาคารออมสิน 9.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์