หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบผ่าน Application AirPay ต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 Download Application AirPay และลงทะเบียนใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถชำระเงินสมทบ ผ่าน Mobile Application AirPay ได้ทันที