กรณีทำหมันชั่วคราวประกันสังคมคุ้มครองหรือไม่

คำตอบ :

ประกันสังคมจะคุ้มครองกรณีทำหมันถาวร โดยผู้ประกันตนต้องเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลเท่านั้น