กรณีสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 หากไม่ใช่สัญชาติไทย สามารถสมัครผ่านช่องทางการให้บริการได้ทุกช่องทางหรือไม่

คำตอบ :

สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หากไม่ใช่สัญชาติไทยไม่เป็นคนไทยให้ติดต่อสมัครที่ สำนักงานประกันสังคมเท่านั้น